Jak to funguje?

ekologie a nízké náklady

Jen slunce a fyzika

Naše řešení pomáhají snížit náklady na vytápění a emise CO2 až o 50 %. Jinými slovy, můžete aktivně kompenzovat rostoucí náklady na energie a díky využití obnovitelných zdrojů energie s minimálním dopadem na životní prostředí.

Snižuje náklady na energie

Snižte své náklady na vytápění až o 50 %.

Využívá obnovitelné zdroje

Snižte vaši CO2 stopu a ušetřete na povolenkách. 

Princip Trombeho stěny dotažený k dokonalosti

Jak to funguje?

VARIABILNÍ NASTAVENÍ - ŘEŠENÍ PRO KAŽDÉHO

  • Solární vzduchový kolektor na vaší fasádě přímo a velmi účinně přeměňuje sluneční paprsky na teplý vzduch.

  • Ten se využívá  k přímému vytápění budovy beze ztrát prostřednictvím decentralizovaných systémů EC s ventilátorem.

  • Teplý vzduch ze solárního kolektoru, který je přiváděn přímo do tepelného čerpadla, velmi výrazně tak zvyšuje jeho účinnost.

  • Díky této kombinaci obnovitelných zdrojů energie je vytápění pomocí tepelného čerpadla ekonomicky rozumné a jednoduché, a to i ve stávajících budovách.

  • Teplý vzduch ze solárního kolektoru ohřátý až na 50 °C nad venkovní teplotu přivádí vzduch do větrací jednotky.

  • Tohle teplo se již pak nemusí vyrábět z fosilních paliv a je do budovy dopravováno větrací jednotkou.

Scroll to top